Αναζήτηση
Filters
Close

Θωμάς Πούλιος

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: thomaspoulios@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684591

https://scholar.google.com/citations?user=vs6gYKwAAAAJ&hl=en

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57699113500&origin=recordpage

Ο Θωμάς ΠΟΥΛΙΟΣ είναι  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διδακτική του εμπειρία σχετίζεται με θέματα όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής Παρουσίας, τα Διεθνή  Συστήματα Διανομής και Πωλήσεων στον Τουρισμό, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, και ειδικά της ηλεκτρονικής (Διαδικτυακής), το μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο. Συμμετείχε σε αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα που χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ορισμένα από τα έργα είναι το "Go-Digital Project", το "Entre - Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση", “Examining the Obstacles of Female Entrepreneurship on the Internet”. Εκτός από τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες, συμμετέχει επίσης ως Σύμβουλος Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων για την ίδρυση, ειδικά στον τομέα του Τουρισμού.

Πλήρες βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Obstacles for entering e-business: the gender aspect. Allied Academic International Conference, 6 (1), 1-12 Poulios, T & Vasiliadis, A. (2007).

Women entrepreneurship is an important research field while women have been underrepresented to the most fields of the economy. The present article attempts a first literature review to the women obstacles in e-business enterprises. Moreover we present the results of a conducted qualitative research for the women’s opinion in net entrepreneurship and the obstacles that they face. The research confirms what international literature states and shows that women face more obstacles and problems than men do in entering and developing an e- entrepreneurial life. This is observed because women should combine family and professional life playing different roles, while they are obliged to face gender stereotypes that are still exist in our society. Future research should focus on the opinions of the entrepreneurs researching them in a quantitative way.