Αναζήτηση
Filters
Close

Λεωνίδας Ανθόπουλος

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Email: lanthopo@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684570

https://scholar.google.gr/citations?user=oh6zqcUAAAAJ&hl=el&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Leonidas_Anthopoulos,

https://gr.linkedin.com/in/leonidasanthopoulos 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35809721600 

https://orcid.org/0000-0002-7731-4716 

Ο Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος είναι Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Τρικκαίων όπου ήταν αρχιτέκτονας της έξυπνης πόλης των Τρικάλων, καθώς και Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικής Διπλωματίας, στέλεχος της Α.Ε. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», ενώ απασχολήθηκε σε σειρά εταιρειών και οργανισμών και σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων.

Είναι Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Ευέλικτες Μεθόδους Διοίκησης, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων co-rapporteurτης Q4 στην ITU SG20 και rapporteur της Q13 στην ITU SG5, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΕΛΟΤ για το εθνικό πρότυπο έξυπνων πόλεων, κ.α.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Έξυπνη Πόλη, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Στρατηγική Διοίκηση κλπ.

Πλήρες Βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Anthopoulos, L., Sirakoulis, K. and Reddick Ch. (2021). Conceptualizing Smart Government: Interrelations and Reciprocities with Smart City. ACM Digital Government: Research and Practice (DGov), http://dx.doi.org/10.1145/3465061

Anthopoulos, L., Sirakoulis, K. and Reddick Ch. (2021). Conceptualizing Smart Government: Interrelations and Reciprocities with Smart City. ACM Digital Government: Research and Practice (DGov), http://dx.doi.org/10.1145/3465061

Moustaka, V., Vakali, A., Kounoudes, A. and Anthopoulos, L. (2021). Urban data dynamics: a systematic benchmarking framework to integrate crowdsourcing and smart cities standardization. Sustainability, 13(15), 8553; https://doi.org/10.3390/su13158553

Moustaka, V., Vakali, A., Kounoudes, A. and Anthopoulos, L. (2021). Urban data dynamics: a systematic benchmarking framework to integrate crowdsourcing and smart cities standardization. Sustainability, 13(15), 8553; https://doi.org/10.3390/su13158553

Anthopoulos, L. and Kolovou, P. (2021). A Multi-Criteria Decision Process for EV Charging Stations’ Deployment: Findings from Greece. Energies, 14(5441). https://doi.org/10.3390/en14175441

Anthopoulos, L. and Kolovou, P. (2021). A Multi-Criteria Decision Process for EV Charging Stations’ Deployment: Findings from Greece. Energies, 14(5441). https://doi.org/10.3390/en14175441

Anthopoulos,L.G.; Tzimos, D.N. Carpooling Platforms as Smart City Projects: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. Sustainability 2021, 13, 10680. https://doi.org/10.3390/ su131910680

Anthopoulos,L.G.; Tzimos, D.N. Carpooling Platforms as Smart City Projects: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review. Sustainability 2021, 13, 10680. https://doi.org/10.3390/ su131910680

Anthopoulos, L. and Kazantzi, V. (2021). Urban Energy Efficiency assessment models from an AI and big data perspective: tools for policy makers. Sustainable Cities and Society, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103492

Anthopoulos, L. and Kazantzi, V. (2021). Urban Energy Efficiency assessment models from an AI and big data perspective: tools for policy makers. Sustainable Cities and Society, https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.103492

Anthopoulos, L., Purzolfaghar, Z., Lemmer, K., Siebenlist, T., Niehaves, B. and Nikolaou, I. (2022) Smart cities as hubs: Connect, collect and control city flows. Cities, 125, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103660

Regardless the Smart City (SC) broad scope, which ranges from a service-oriented ecosystem with the use of almost all the emerging technologies to a resilient urban environment, practice shows that the SC is mostly capitalized for utility upgrades, urban renovation, and real-time city monitoring. Moreover, recent city implementations register attempts to utilize technology for controlling the entire city flows. The aim of this communication paper is to discuss the SC hubness and more specifically the fact that the SC can become a “hub” that collects, processes, and transmits data; brings together people to co-design and evolve; and controls service, material and people flows in all city types. As a result, this paper defines the role, the uses and the architecture of this “SC-as-a-Hub” operation labeled “SCHub”, which can standardize and control all the city flows.

Anthopoulos, L. and Janssen, M. (in press). Business Model Canvas for BOLD in Smart and Circular Cities. IEEE Computer, DOI: 10.1109/MC.2022.3194634.

Anthopoulos, L. and Janssen, M. (in press). Business Model Canvas for BOLD in Smart and Circular Cities. IEEE Computer, DOI: 10.1109/MC.2022.3194634.

Zeenat, R. and Anthopoulos, L. (2022). A Deep Learning-based Air Quality Prediction Technique using Influencing Pollutants of Neighboring Locations in Smart City. Journal of Universal Computer Science (JUCS), 28(8), pp. 799-826, doi: 10.3897/jucs.78884

Zeenat, R. and Anthopoulos, L. (2022). A Deep Learning-based Air Quality Prediction Technique using Influencing Pollutants of Neighboring Locations in Smart City. Journal of Universal Computer Science (JUCS), 28(8), pp. 799-826, doi: 10.3897/jucs.78884