Αναζήτηση
Filters
Close

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1) ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

506

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι

ΩΡΕΣ

πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των

πιστωτικών μονάδων

4

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ

NAI

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_152/

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί αρχικά να γνωρίσει ο φοιτητής τον κλάδο του τουρισμού και ειδικότερα την ιστορική του εξέλιξη, τα χαρακτηριστικά, τη σημασία του, αλλά και τις κυριότερες του μορφές.

Εκτός από την έννοια και το περιεχόμενο του τουρισμού, ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουρίστα καταναλωτή, τις ανάγκες και τα κίνητρά του.

Στη συνέχεια να γνωρίσει το εύρος των τουριστικών υπηρεσιών που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν και τις αντίστοιχες τουριστικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα να μάθει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των κυριότερων τουριστικών επιχειρήσεων στους τομείς της φιλοξενίας, της οργάνωσης των ταξιδίων, των μεταφορών και της εστίασης.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

τεχνολογιών

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και

Λήψη αποφάσεων

ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

……

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Άλλες…

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

…….

✓    Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 

✓       Λήψη αποφάσεων

 

✓       Αυτόνομη εργασία

 

✓       Ομαδική εργασία

 

✓       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 

 

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι ενότητες του μαθήματος αφορούν:

 1.       Το φαινόμενο του τουρισμού. Ιστορική εξέλιξη και χαρακτηριστικά

 

 1.       Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα και οι τουριστικές επιχειρήσεις

 

 1.       Κοινωνιολογική και οικονομική θεώρηση του τουριστικού φαινομένου

 

 1.       Ο Τουρίστας. Χαρακτηριστικά, ανάγκες και κίνητρα.

 

 1.       Το τουριστικό κύκλωμα και οι τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 1.       Οικονομική οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων

 

 1.       Το μάρκετινγκ στις τουριστικές επιχειρήσεις

 

 1.       Ο κλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Μορφές, ίδρυση και Στρατηγική)

 

 1.       Διοίκηση ξενοδοχειακών λειτουργιών (Λειτουργικό μάνατζμεντ τμημάτων)

 

 1.   Τουριστικά πρακτορεία (Tour operator και travel agencies)

 

 1.   Μεταφορές (Αεροπορικές, θαλάσσιες και rentacar)

 

 1.   Επισιτιστικές επιχειρήσεις (Μορφές, οργάνωση και λειτουργία)

 

 1.   Θεματικά Πάρκα, συνεδριακοί και εκθεσιακοί οργανισμοί

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δια ζώσης εκπαίδευση

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο  τρόπος  και

Εξαμήνου

μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις

13

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή

Άσκηση,

Άσκηση

Πεδίου,

Μελέτη

&

ανάλυση

Εργαστηριακή Άσκηση

26

βιβλιογραφίας,

Φροντιστήριο,

Πρακτική

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

(Τοποθέτηση),

Κλινική

Άσκηση,

Καλλιτεχνικό

Εκπόνηση εργασιών

40

Εργαστήριο,

Διαδραστική

διδασκαλία,

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης

Προετοιμασία Εξέτασης

40

(project),  Συγγραφή  εργασίας  /  εργασιών,

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για

Σύνολο Μαθήματος

161

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι

ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με

τις αρχές του ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

Τελικές γραπτές εξετάσεις

Γλώσσα

Αξιολόγησης,

Μέθοδοι

αξιολόγησης,

Διαμορφωτική

ή Συμπερασματική, Δοκιμασία

Πολλαπλής

Επιλογής,

Ερωτήσεις

Σύντομης

Απάντησης,

Ερωτήσεις

Ανάπτυξης Δοκιμίων,

Επίλυση

Προβλημάτων,  Γραπτή

Εργασία,

Έκθεση  /  Αναφορά,  Προφορική  Εξέταση,

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,

Κλινική

Εξέταση

Ασθενούς,

Καλλιτεχνική

Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται

ρητά προσδιορισμένα

κριτήρια

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα

από τους φοιτητές.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Συγγραφέας: Δημήτρης Λαλούμης

Έκδοση: ΣΕΑΒ, ΚΑΛΛΙΠΟΣ (πηγή)

Έτος έκδοσης: 2015

ISBN: 978-960-603-007-9

Μέγεθος: σελ. 247 / 8 Mb Μορφή: Pdf Online, ePub https://www.ebooks4greeks.gr/dioikhsh-touristikwn-epixeirhsewn

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Συγγραφείς: Τζωρτζάκης Κώστας , Απόστολος Ραφαηλίδης ISBN 978-618-5131-70-8

Έκδοση/Ημερομηνία 1η/Νοέμβριος 2020

Εκδόσεις Rosili Σελίδες: 496

Κωδικός Εύδοξος 77109506