Αναζήτηση
Filters
Close

Παναγιώτης Φιτσιλής

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων

Γραφείο:

Emailfitsilis@uth.grpfitsilis@gmail.com

Τηλέφωνο: 2410-684588

https://sites.google.com/view/pfitsilis/home

https://gr.linkedin.com/in/fitsilis

Twitter: @fitsilis

https://scholar.google.gr/citations?user=_wOCvTQAAAAJ&hl=el

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507297721

Scopus Author identifier: 6507297721

https://orcid.org/0000-0002-7729-2457

Ο Δρ. Πάνος Φιτσιλής είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στο παρελθόν ο κ. Φιτσιλής διετέλεσε Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, επισκέπτης καθηγητής στο InnopolisUniversity στο Kazan της Ρωσίας. Επίσης είναι συντονιστής της θεματικής ενότητας «ΠΛΗ24 – Σχεδιασμός Λογισμικού» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

O κ. Φιτσιλής έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων πληροφορικής καθώς και διοικητική εμπειρία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, όπως: Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων, Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας στη διεθνή εταιρεία πληροφορικής IntrasoftInternational κ.α. Ως Διευθυντής της Επιχειρηματικής Μονάδας ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός αριθμού πληροφοριακών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Περαιτέρω, εργάστηκε σε περισσότερα από 60 ερευνητικά ή εμπορικά έργα, σε διάφορους ρόλους Είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων, το τελευταίο εκ των οποίων έχει τίτλο «Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων» καθώς και συγγραφέας περί των εκατό άρθρων που δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια.

Επίσης είναι μέλος της ομάδας εργασίας ΕΛΟΤ / ΤΕΤ 16 ΟΕ 5 «Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις», μέλος του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, μέλος του Ερευνητικού εργαστηρίου DAISSy (DynamicAmbientIntelligentSocialSystems) ResearchGroup, αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο  Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, κ.λπ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις έξυπνες πόλεις και βιομηχανίες, στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, στην εκπαιδευτική τεχνολογία, στη διαχείριση έργων, στην τεχνολογία λογισμικού, κ.α.

Πλήρες βιογραφικό

Προβολή ως
Ταξινόμηση ανά
Εμφάνιση ανά σελίδα

Dervenis, C., Fitsilis, P., & Iatrellis, O. (2022). A review of research on teacher competencies in higher education. Quality Assurance in Education.

Dervenis, C., Fitsilis, P., & Iatrellis, O. (2022). A review of research on teacher competencies in higher education. Quality Assurance in Education.