Αναζήτηση
Filters
Close

Σημαντικές δημοσιεύσεις υποψηφίων διδακτόρων και διακρίσεις που απονεμήθηκαν σε ενεργά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023

 

Επιστημονικές δημοσιεύσεις υποψηφίων διδακτόρων και διακρίσεις που απονεμήθηκαν σε ενεργά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Πίνακας 1.  Επιστημονικές δημοσιεύσεις υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.

α/α

Επώνυμο διδάκτορα

Όνομα διδάκτορα

Αναλυτικά στοιχεία εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά  & διεθνή επιστημονικά συνέδρια

1

ΒΥΤΕΡΟΥΛΗ

ΜΑΡΙΑ

1. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Viterouli, M., Belias, D, Koustelios, A. & Tsigilis, N. (2022). Refining Employees' Engagement by incorporating Self-Directedness in Training and Work Environments. ECMLG 2022, Vol. 18 No. 1: Proceedings of the 18th European Conference on Management Leadership and Governance: 10-11 November 2022, ACI, Lisbon, Portugal, p. 414-422. https://doi.org/10.34190/ecmlg.18.1.870

2

ΔΕΡΒΕΝΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Dervenis, C., Fitsilis, P., & Iatrellis, O. (2022). A review of research on teacher competencies in higher education. Quality Assurance in Education.

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Dervenis, C., Kyriatzis, V., Stoufis, S., & Fitsilis, P. (2022, September). Predicting Students' Performance Using Machine Learning Algorithms. In Proceedings of the 6th International Conference on Algorithms, Computing and Systems (pp. 1-7).

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ- Iatrellis, O., Kyriatzis, V., Samaras, N., & Dervenis, C. (2022). RES-Q: Toward Semantic Interoperability for Risk and Disaster Management in Smart Cities. In Building on Smart Cities Skills and Competences: Human factors affecting smart cities development (pp. 281-296). Cham: Springer International Publishing.

3

ΖΙΩΖΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Anthopoulos L., Ziozias C. and Siokis A., (2021). Shaping a Digital Transformation Strategy for Smart Cities under the COVID-19 pandemic: Evidence from Greece. In the Companion Volume of TheWebConference ’21: ACM World Wide Web International Conference, April 19–23, 2021, Ljubljana, Slovenia. ACM, New York, NY, USA, 10 pages

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Ziozias C. and Anthopoulos L., (2022). Forming Smart Governance under a City Digital Transformation Strategy - findings from Greece and ICC. In DG.O 2022: The 23rd Annual International Conference on Digital Government Research (dg.o 2022), June 15–17, 2022, Virtual Event, Republic of Korea. ACM, New York, NY, USA, 9 pages

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ - ZioziasC., AnthopoulosL., (2022). City Resilience and Smartness: Interrelation and Reciprocity. In: Fitsilis, P. (eds) Building on Smart Cities Skills and Competences. Internet of Things. Springer, Cham

4

ΜΠΟΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ -  Boti, E., Damasiotis, V., & Fitsilis, P. (2021). Skills development through agile capstone projects. In Frontiers in Software Engineering: First International Conference, ICFSE 2021, Innopolis, Russia, June 17–18, 2021, Revised Selected Papers 1 (pp. 97-112). Springer International Publishing.

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - International Conference - Agile methods as an educational tool: The Agile2Learn project – 2022 Damasiotis, V., Boti, E., Fitsilis, P., Pierrakeas, C. (2022). Agile methods as an educational tool: The Agile2Learn project. In Innovating Higher Education Conference 2022, I-HE2022, Athens, Greece, October 19-21, (pp. 703-715)

5

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Smart cities as hubs: Connect, collect and control city flows, Leonidas G. Anthopoulos, Zohreh Pourzolfaghar, Kristina Lemmer, Tobias Siebenlist, Bjoern Niehaves, Ioannis Nikolaou, Cities, Volume 125, 2022, ISSN 0264-2751, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103660

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Multi-Tenancy in Smart City Platforms, Ioannis Nikolaou and Leonidas Anthopoulos 2022. In Companion Proceedings of the Web Conference 2022 (WWW '22). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1266–1270. https://doi.org/10.1145/3487553.3524853

3. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Towards a standard for blockchain energy consumption, Ioannis Nikolaou and Leonidas Anthopoulos, Special Issue on “Blockchain and Society” of International Bioethics Journal

6

ΝΤΑΛΑΚΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

1. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Ntalakos, A., Belias, D., Koustelios, A. and Tsigilis, N. (2022). Organizational Culture and Group Dynamics in the Tourism Industry.  In Proceedings of the 5th International Conference on Tourism Research 2022, Porto, ISBN 978-1-914587-33-7, ISSN 2516-3612, pages 286-293 (indexed at Elsevier Scopus)

2. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Ntalakos, A., Belias, D., Koustelios, A. and Tsigilis, N. (2022). Effect of Covid-19 on the Tourism Industry: Opportunities and Threats in Covid-19 Era.  In Proceedings of the 4th International Conference on Finance, Economics, Management and IT Business, ISBN 978-989-758-567-8, ISSN 2184-5891, pages 107-114 (indexed at Elsevier Scopus)

3. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Ntalakos, A., Belias, D., & Trihas, N. (2022). The Impact of Covid-19 on Hospitality and Tourism Industry in Greece. International Journal of Science and Research Methodology, 21(2), 190-200

 4. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - Ntalakos, A., Rossidis, I., Belias, D. (2022). Trait Emotional Intelligence & Leadership: A study of managers and employees. 21st European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, 2 - 3 June 2022, Aveiro, Portugal, ISBN 978-1-914587-37-5, ISSN 2049-0976, pages 149-156

5. ΣΥΝΕΔΡΙΟ -  ΚΕΦ. ΣΕ ΣΥΛ. ΤΟΜΟ-  Ntalakos, A., Belias, D., Koustelios, A. (2022). The Relationship between Leadership Styles & Communication – Effect on Team Efficiency on the Tourism Industry.  9th International Conference “Tourism, Travel and Hospitality in a Smart and Sustainable World (IACuDiT22), Syros Island, Greece, 1 – 3 September 2022 (in press)

6. ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΚΕΦ. ΣΕ ΣΥΛ. ΤΟΜΟ - Ntalakos, A., Belias, D., Tsigilis, N. (2022). Leadership Styles and Group Dynamics in the Tourism Industry.  9th International Conference “Tourism, Travel and Hospitality in a Smart and Sustainable World (IACuDiT22), Syros Island, Greece, 1 – 3 September 2022 (in press).

7

ΣΚΛΑΒΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Sklavos G., Duquenne M-N., Theodossiou G. (2022) “Green entrepreneurship and digital transformation of SMEs in the food industry: A bibliometric analysis.”  Scientific Annals of Economics and Business, Scimago List: Q3.

2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ - Ragazou K., Passas I, Sklavos G. (2022) "Investigating the strategic role of Digital Τransformation path of SMEs in the era of Covid-19: a Bibliometric analysis using R", Sustainability, Scimago List: Q1

 

Πίνακας 2.  Διακρίσεις που απονεμήθηκαν σε ενεργά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΗΣΗΣ

1

ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Προεδρία σε διεθνείς αναγνωρίσιμους επιστημονικούς οργανισμούς/εταιρείες

 

1. Rapporteur, Q13/5 “Building circular and sustainable cities and communities”, of SG5: Environment, climate change and circular economy International Telecommunications Union

2. Associate Rapporteur, Q7/20 “Evaluation and assessment of Smart Sustainable Cities and Communities”, of SG20: Internet of things (IoT) and smart cities and communities (SC&C) International Telecommunications Union

2

ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Subject Editor of the Process Safety and Environmental Protection Journal (“Resource and waste management” sector),IF: 7.926, 2022 - today