Αναζήτηση
Filters
Close

Πληροφορική Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

105

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

ΤΒΑ

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έλθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τις εισαγωγικές έννοιες των κύριων γνωστικών αντικειμένων της επιστήμης της πληροφορικής. Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος να είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Βασικές κατηγορίες υπολογιστών και αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων
 • Εισαγωγικές έννοιες δικτύων υπολογιστών και υπηρεσιών διαδικτύου
 • Εισαγωγικές έννοιες αποθήκευσης δεδομένων
 • Λογισμικό για επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήματα
 • Εφαρμογές στο διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα και επιχειρηματική χρήση αυτών
 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο
 • Εισαγωγή στους αλγορίθμους και στις γλώσσες προγραμματισμού.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Το μάθημα Πληροφορική Ι στοχεύει εκτός από τις τεχνικές γνώσεις να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει γενικότερες ικανότητες όπως:

 • Χρήση των συστημάτων e-learning που είναι διαθέσιμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
 • Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης
 • Σχεδιασμός και διαχείριση ομαδικών εργασιών (έργων)

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων οι οποίες καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:

 • Κατηγορίες υπολογιστικών συστημάτων και αρχιτεκτονική υπολογιστών

o   Φορητοί υπολογιστές, κινητός υπολογισμός, διάχυτος υπολογισμός, εξυπηρετητές, υπολογιστικό νέφος

 • Εισαγωγικές έννοιες δικτύων υπολογιστών και υπηρεσιών διαδικτύου

o   Η έννοια του υπολογιστικού δικτύου

o   Δικτυακά πρωτόκολλα

o   Η δομή του internet

o   Βασικές υπηρεσίες του internet

 • Εισαγωγικές έννοιες αποθήκευσης δεδομένων

o   Συστήματα βάσεων δεδομένων

o   Το σχεσιακό μοντέλο

o   Η γλώσσα SQL

o   H γλώσσα XML

 • Λογισμικό για επιχειρήσεις και πληροφοριακά συστήματα

o   Συστήματα προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων

o   Συστήματαδιαχείρισης πελατειακών σχέσεων

o   Συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας

 • Κοινωνικά δίκτυα και επιχειρηματική χρήση αυτών

o   Βασικές έννοιες δικτυακών τόπων

o   Βασικές έννοιες κοινωνικών δικτύων

o   Η χρήση των κοινωνικών δικτύων στις επιχειρήσεις

 • Ασφάλεια στο διαδίκτυο

o   Κίνδυνοι στο διαδίκτυο

o   Αντιμετώπιση κινδύνων

 • Εισαγωγή στους αλγορίθμους και στις γλώσσες προγραμματισμού

o   Βασικές αλγοριθμικές έννοιες

o   Σχεδιασμός απλών εφαρμογών

o   Βασικές εντολές προγραμματισμού

o   Η γλώσσα Python

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΤΟΣ ΤΑΞΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή Εξέταση (ΓΕ) με βάρος 50% στο τέλος του εξαμήνου, στην ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει ερωτήσεις (ανάπτυξης) γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος. Οι βαθμοί κάθε ερώτησης/θέματος αναφέρονται στο έντυπο των θεμάτων της γραπτής εξέτασης.

Εργαστηριακές Ασκήσεις (ΕΕ) με βάρος 50% που περιλαμβάνει επίλυση εργαστηριακής άσκησης.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η παρακολούθηση του φοιτητή θα πρέπει

Τελικός Βαθμός (ΤΒ) ΤΒ= 0,5xΓΕ+0,5xΕΕ να είναι >=5 ενώ,

οι επιμέρους βαθμοί ΓΕ και ΕΕ να είναι >=4.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εισαγωγικά βιβλία

 1. Ανακαλύπτοντας τους Υπολογιστές: Εργαλεία, Εφαρμογές, Συσκευές και οι Επιπτώσεις της Τεχνολογίας, Vermaat Misty, Sebok susan, Freund Steven, Campbell Jennifer, Frydenberg Mark. Κωδικός Εύδοξος  [68373103]
 2. Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne. Κωδικός Εύδοξος  [77109607]

Εισαγωγή στην Python

3.        Μανής, Γ., 2015. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2745

 1. Αγγελιδάκης, Ν., 2015. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με την Python, Ηράκλειο. [ηλεκτρ. βιβλ.] Διαθέσιμοστο: http://aggelid.mysch.gr/ pythonbook/INTRODUCTION_TO_COMPUTER_PROGRAMMING_WITH_PYTHON.pdf