Αναζήτηση
Filters
Close

Επιχειρηματική Αναλυτική

(ΦΕΚ Ίδρυσης: 1125/Β/14.03.2021)

Αποστολή, σκοπιμότητα και στοχοθεσία του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής του Τμήματος  Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Α. Γενικά

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής (ΕΕΑ) εστιάζει στις επιστημονικές διεργασίες που μετασχηματίζουν τα δεδομένα σε γνώση, με σκοπό τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Τα μέλη του – ερευνητές και φοιτητές θα χρησιμοποιούν μια ποικιλία υπολογιστικών και στατιστικών μεθόδων για να διερευνήσουν προβλήματα που αφορούν στη διοίκηση επιχειρήσεων και τους οργανισμών.

Το ΕΕΑ βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι οργανισμοί του μέλλοντος θα ανασυγκροτηθούν ριζικά με ανακαλύψεις στην επιστήμη των δεδομένων (datascience) και στην επιχειρηματική αναλυτική (businessanalytics), επιφέροντας θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεων διαχειρίζονται τους ανθρώπους, τις λειτουργίες και το μάρκετινγκ. Επιδίωξη του ΕΑΑ είναι η ανάπτυξη έρευνας υψηλού αντίκτυπου σε συνεργασία με οργανισμούς που θα διαμορφώσουν αυτό το μέλλον.

Το ΕΕΑ συνεργάζεται με την ανώτερη και τεχνική διοίκηση οργανισμών που έχουν προβλήματα, ανθρώπους και σύνολα δεδομένων που τους τοποθετούν στην πρώτη γραμμή αυτού του δυναμικού τομέα, επειδή αυτοί οι οργανισμοί επιταχύνουν τις ακαδημαϊκές ανακαλύψεις και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

Β. Στοχοθεσία του Εργαστηρίου

Με βάση τα προαναφερθέντα, οι στόχοι λειτουργίας του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Αναλυτικής είναι οι ακόλουθοι:

  1. Η παραγωγή γνώσης στο χώρο της επιστήμης δεδομένων και της επιχειρηματικής αναλυτικής και επιχειρηματικής ευφυΐας.
  2. Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ακαδημαϊκών που εστιάζουν στις επιχειρήσεις και ειδικών στην επιστήμη των δεδομένων.
  3. Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής στο πως η επιχειρηματική αναλυτική, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία γενικότερα.

Γ. Σε ποιους απευθύνεται

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αναλυτικής απευθύνεται:

  1. Σε ακαδημαϊκούς που εργάζονται στις περιοχές της επιστήμης δεδομένων, της διοίκησης και οικονομίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της πληροφορικής γενικότερα, της βιοχημείας και βιοτεχνολογίας, της ιατρικής, του αστικού σχεδιασμού, και γενικότερα των επιστημόνων που παράγουν έρευνα με τη χρήση των δεδομένων.
  2. Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που παράγουν δεδομένα και μπορούν να τα αξιοποιήσουν για τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε τεκμήρια.
  3. Σε ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται στις περιοχές που εστιάζει το εργαστήριο.