Αναζήτηση
Filters
Close

Επιτροπές

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (07/2022)

α/α

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1

Μέλος (εκπρόσωπος του ΤΔΕ) στον ΕΛΚΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

2

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

3

Επιτροπή Ωρολογίου Προγράμματος Εξαμήνου & Εξετάσεων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

4

Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ

5

Επιτροπή συνεργασίας με Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς (Δημοσίων Σχέσεων)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

6

Εσωτερική Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

7

Υπεύθυνοι του προγράμματος ERASMUS για τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του Τμήματος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

8

Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων και ενστάσεων Αποσπασμένων Καθηγητών, συμβασιούχων με   το Π.Δ. 407/80, Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ

9

Υπόλογος ΧΕΠ Τμήματος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

10

Επιτροπή Περιβάλλοντος και εξωτερικών χώρων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

11

Επιτροπή Βιβλιοθήκης Π.Θ. (εκπρόσωπος)

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

12

Μέλος (εκπρόσωπος του ΤΔΕ) της Επιτροπής για την σύνταξη Ιδρυματικής Πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ

13

Επιτροπή Ιστοσελίδας - Δικτύου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

14

Επιτροπή Γραφείου Διασύνδεσης και Επικοινωνίας με τους Πτυχιούχους του Τμήματος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ

15

Επιτροπή Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης των μαθημάτων του ΤΔΕ από τους φοιτητές

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

16

Επιτροπή ΟΜΕΑ

Μέλη ΟΜΕΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Επικουρούν:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

Επιμέλεια τυποποίησης διαδικασιών:

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

17

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΜΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ

18

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτούντων εισαγωγή στα ΠΜΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΜΣ

19

Επιτροπή εξέτασης απαλλαγής διδάκτρων στο ΠΜΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΜΣ

20

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

21

Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Διδακτορικών Σπουδών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΤΣΙΛΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

22

Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς- κονδύλια του Π.Θ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

23

Απογραφή Παγίων από διαγωνισμούς - κονδύλια της Επιτροπής Ερευνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

24

Επιτροπή διασφάλισης υγιεινής και ασφάλειας

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

25

Ανοικτές Θύρες – Υποδοχή μαθητών από Σχολεία – Ενημέρωση Σχολικών Μονάδων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΘΩΜΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

26

Επιτροπή προώθησης/Μάρκετινγκ

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣ

27

Επιτροπή ψηφιακού μάρκετινγκ

ΘΩΜΑΣ ΠΟΥΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΡΒΕΝΗΣ

28

Επιτροπή Χάραξης Στρατηγικής Τμήματος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

29

Επιτροπή Κανονισμού Τμήματος

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

30

Επιτροπή Σχεδιασμού Αναθέσεων

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣ

31

Επιτροπή Κανονισμού Μεταδιδακτορικών Σπουδών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

32

Επιτροπή Κατατάξεων

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΚΛΕΑΝΘΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΛΗΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

33

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Τακτικά Μέλη)

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ (Αναπληρωματικά Μέλη)

34

Επιτροπή Μητρώου Επιστημονικών Δημοσιεύσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΙΑΣΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

35

Επιτροπή Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΝΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ