Αναζήτηση
Filters
Close

Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος

Κτίριο: Διοίκησης  Επιχειρήσεων – 1ος Όροφος

Γραφείο:

Email: anagnos@uth.gr

Τηλέφωνο: 2410-684625

Ώρες υποδοχής φοιτητών: Παρασκευή 10:00 – 13:00

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=VUgk-AEAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56529098000&origin=recordpage

Ο Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος είναι μέλος ΕΔΙΠ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Eίναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Αγορά Εργασίας και στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (University of Birmingham) με τίτλο “Labour Market Regulation in Greece - Assessing Impacts of Human Resources Management Practices and Outcomes using a Workplace Survey.

Έχει διοικητική (Γραφείο Διασύνδεσης-Σταδιοδρομίας και Γραφείο Erasmus) και διδακτική (Παν/μιο Θεσσαλίας, Πανμ/μιο Μακεδονίας, πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα τελευταία 15 έτη. Διδάσκει τόσο σε προπτυχιακό και όσο μεταπτυχιακό επίπεδο σε μαθήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων και αγοράς εργασίας.

Επιπρόσθετα, έχει συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα ενώ οι εργασίες του έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά. Τα πιο πρόσφατα έργα (projects) αφορούν την “Ex-Post Evaluation of European Globalisation Adjustment Funding” της ΕΕ, ως National Expert της Ελλάδας και την “Ενίσχυση της Συνεργασίας των Επιχειρήσεων και ΔΥΑ στις περιοχές Λάρισας και Βόλου” της Ελληνικής Στέγης της Βιομηχανίας (ΣΕΒ), ως Επιστημονικός Υπεύθυνος. Επίσης, είναι Υπεύθυνος του Έργου “Collaborative Research and Mentoring of Future Young Business Professionals in Business and Social Skills” του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου

Βασικοί ερευνητικοί τομείς που δραστηριοποιείται είναι οι στρατηγικές απασχόλησης, πολιτικές αγοράς εργασίας, οι πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, οι στρατηγικές διοίκησης επιχειρήσεων.

Πλήρες Βιογραφικό