Search
Filters
Close

Ρωσσίδης, Ι., Μπελιάς, Δ., Ασπρίδης, Γ. (2019). «Διαχείριση Αλλαγών και Ηγεσία » Θεσσαλονίκη : εκδ. Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. ISBN : 978-960-418-824-6 Έκδοση: 1η/2019 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77113088

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία, στην παγκοσμιοποίηση, στην πολιτική, στις τεχνολογίες αιχμής, στη διάδοση της πληροφορίας έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο. Για να επιτευχθούν οι αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού ηγέτη, ο οποίος θα έχει όλες τις δεξιότητες – ικανότητες να πετύχει το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Οι αλλαγές είναι σημαντικές για την επιβίωση του ανθρώπου και την ανάπτυξή του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έναν από τους πλέον κλασικούς ορισμούς για την οργάνωση «οργάνωση είναι ένα σύστημα συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή και δυνάμεων δύο ή περισσοτέρων προσώπων, όπου με βάση τη μεταξύ τους επικοινωνία στοχεύουν στην επίτευξη ενός ή και περισσοτέρων κοινών στόχων» (Ασπρίδης κ.ά., 2018∙ Μουζέλης, 2009 : 157). Ως εκ τούτου και οι οργανώσεις αποτελούν μέρος αυτού του συστήματος και ακολουθούν τη Δαρβινική θεωρία, ότι δηλαδή επιβιώνει αυτή η επιχείρηση που μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές και όχι απαραίτητα η πιο ισχυρή επιχείρηση. Η αλλαγή συνδέεται με την καινοτομία. Αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης και συνδέεται με τον μετασχηματισμό, περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες και οδηγεί στη διαμόρφωση νέων πρακτικών και αποτελεσμάτων για την επιβίωση της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα της αλλαγής συνδέεται άμεσα με τη συστημική θεώρηση. Όσο πιο ανοιχτό είναι το σύστημα τόσο πιο επιρρεπές είναι στην αλλαγή, ενώ αντίθετα όσο πιο κλειστό είναι τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η αλλαγή. Οργανωσιακή αλλαγή η οποία μπορεί να προέρχεται τόσο από το εσωτερικό της οργάνωσης όσο και από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ο ρόλος του ηγέτη ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αλλαγή στην οργάνωσή του, να εκτιμούν την καινοτομία και το νέο στις επιχειρήσεις και να διαμορφώνουν ευέλικτα προγράμματα ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι. Ο ηγέτης οφείλει να χαρακτηρίζεται από συναισθηματική νοημοσύνη και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα προβλήματα. Άλλωστε η πολυπλοκότητα αντιμετωπίζεται με πολυπλοκότητα και ο ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο των οργανώσεων και ει¬δικά των σύνθετων οργανώσεων. Ο ηγέτης είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζει τις αντιστάσεις στις αλλαγές και να δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, στην αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων και τέλος στην αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων στο πλαίσιο των αλλαγών. Ο τόμος απευθύνεται στους φοιτητές Διοικητικών και Οικονομικών Σχολών, φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και τέλος σε όλους εκείνους που ασχολούνται θεωρητικά και πρακτικά με τη διαχείριση των αλλαγών. Η μελέτη αυτού του συγγράμματος θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα συνηθισμένα λάθη και προβλήματα, να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τέλος να παρουσιάσει παραδείγματα από την εργασιακή εμπειρία για την επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή.
Manufacturer: Dimitrios Belias
Ship to
*
*
Shipping Method
Name
Estimated Delivery
Price
No shipping options

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία, στην παγκοσμιοποίηση, στην πολιτική, στις τεχνολογίες αιχμής, στη διάδοση της πληροφορίας έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο. Για να επιτευχθούν οι αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού ηγέτη, ο οποίος θα έχει όλες τις δεξιότητες – ικανότητες να πετύχει το δύσκολο αυτό εγχείρημα.
Οι αλλαγές είναι σημαντικές για την επιβίωση του ανθρώπου και την ανάπτυξή του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έναν από τους πλέον κλασικούς ορισμούς για την οργάνωση «οργάνωση είναι ένα σύστημα συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή και δυνάμεων δύο ή περισσοτέρων προσώπων, όπου με βάση τη μεταξύ τους επικοινωνία στοχεύουν στην επίτευξη ενός ή και περισσοτέρων κοινών στόχων» (Ασπρίδης κ.ά., 2018∙ Μουζέλης, 2009 : 157). Ως εκ τούτου και οι οργανώσεις αποτελούν μέρος αυτού του συστήματος και ακολουθούν τη Δαρβινική θεωρία, ότι δηλαδή επιβιώνει αυτή η επιχείρηση που μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές και όχι απαραίτητα η πιο ισχυρή επιχείρηση.
Η αλλαγή συνδέεται με την καινοτομία. Αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης και συνδέεται με τον μετασχηματισμό, περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες και οδηγεί στη διαμόρφωση νέων πρακτικών και αποτελεσμάτων για την επιβίωση της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα της αλλαγής συνδέεται άμεσα με τη συστημική θεώρηση. Όσο πιο ανοιχτό είναι το σύστημα τόσο πιο επιρρεπές είναι στην αλλαγή, ενώ αντίθετα όσο πιο κλειστό είναι τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η αλλαγή. Οργανωσιακή αλλαγή η οποία μπορεί να προέρχεται τόσο από το εσωτερικό της οργάνωσης όσο και από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ο ρόλος του ηγέτη ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αλλαγή στην οργάνωσή του, να εκτιμούν την καινοτομία και το νέο στις επιχειρήσεις και να διαμορφώνουν ευέλικτα προγράμματα ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι. Ο ηγέτης οφείλει να χαρακτηρίζεται από συναισθηματική νοημοσύνη και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα προβλήματα.
Άλλωστε η πολυπλοκότητα αντιμετωπίζεται με πολυπλοκότητα και ο ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο των οργανώσεων και ει¬δικά των σύνθετων οργανώσεων. Ο ηγέτης είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζει τις αντιστάσεις στις αλλαγές και να δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, στην αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων και τέλος στην αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων στο πλαίσιο των αλλαγών.
Ο τόμος απευθύνεται στους φοιτητές Διοικητικών και Οικονομικών Σχολών, φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και τέλος σε όλους εκείνους που ασχολούνται θεωρητικά και πρακτικά με τη διαχείριση των αλλαγών. Η μελέτη αυτού του συγγράμματος θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα συνηθισμένα λάθη και προβλήματα, να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τέλος να παρουσιάσει παραδείγματα από την εργασιακή εμπειρία για την επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία, στην παγκοσμιοποίηση, στην πολιτική, στις τεχνολογίες αιχμής, στη διάδοση της πληροφορίας έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο αλλά και στον επιχειρηματικό κόσμο. Για να επιτευχθούν οι αλλαγές στον επιχειρηματικό κόσμο είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού ηγέτη, ο οποίος θα έχει όλες τις δεξιότητες – ικανότητες να πετύχει το δύσκολο αυτό εγχείρημα.
Οι αλλαγές είναι σημαντικές για την επιβίωση του ανθρώπου και την ανάπτυξή του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με έναν από τους πλέον κλασικούς ορισμούς για την οργάνωση «οργάνωση είναι ένα σύστημα συνειδητά συντονισμένων δραστηριοτήτων ή και δυνάμεων δύο ή περισσοτέρων προσώπων, όπου με βάση τη μεταξύ τους επικοινωνία στοχεύουν στην επίτευξη ενός ή και περισσοτέρων κοινών στόχων» (Ασπρίδης κ.ά., 2018∙ Μουζέλης, 2009 : 157). Ως εκ τούτου και οι οργανώσεις αποτελούν μέρος αυτού του συστήματος και ακολουθούν τη Δαρβινική θεωρία, ότι δηλαδή επιβιώνει αυτή η επιχείρηση που μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές και όχι απαραίτητα η πιο ισχυρή επιχείρηση.
Η αλλαγή συνδέεται με την καινοτομία. Αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία ανάπτυξης και αναδιοργάνωσης και συνδέεται με τον μετασχηματισμό, περιλαμβάνει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες και οδηγεί στη διαμόρφωση νέων πρακτικών και αποτελεσμάτων για την επιβίωση της επιχείρησης. Η αποτελεσματικότητα της αλλαγής συνδέεται άμεσα με τη συστημική θεώρηση. Όσο πιο ανοιχτό είναι το σύστημα τόσο πιο επιρρεπές είναι στην αλλαγή, ενώ αντίθετα όσο πιο κλειστό είναι τόσο πιο δύσκολο είναι να επιτευχθεί η αλλαγή. Οργανωσιακή αλλαγή η οποία μπορεί να προέρχεται τόσο από το εσωτερικό της οργάνωσης όσο και από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Εδώ ακριβώς εμφανίζεται ο ρόλος του ηγέτη ο οποίος πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την αλλαγή στην οργάνωσή του, να εκτιμούν την καινοτομία και το νέο στις επιχειρήσεις και να διαμορφώνουν ευέλικτα προγράμματα ώστε να επιτευχθούν οι νέοι στόχοι. Ο ηγέτης οφείλει να χαρακτηρίζεται από συναισθηματική νοημοσύνη και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα προβλήματα.
Άλλωστε η πολυπλοκότητα αντιμετωπίζεται με πολυπλοκότητα και ο ηγέτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις λειτουργικές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο των οργανώσεων και ει¬δικά των σύνθετων οργανώσεων. Ο ηγέτης είναι αναγκαίο να αντιμετωπίζει τις αντιστάσεις στις αλλαγές και να δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων, στην ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων, στην αναγνώριση του ρόλου των εργαζομένων και τέλος στην αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων στο πλαίσιο των αλλαγών.
Ο τόμος απευθύνεται στους φοιτητές Διοικητικών και Οικονομικών Σχολών, φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και τέλος σε όλους εκείνους που ασχολούνται θεωρητικά και πρακτικά με τη διαχείριση των αλλαγών. Η μελέτη αυτού του συγγράμματος θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν τα συνηθισμένα λάθη και προβλήματα, να παράσχει το θεωρητικό υπόβαθρο και τέλος να παρουσιάσει παραδείγματα από την εργασιακή εμπειρία για την επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή.