Αναζήτηση
Filters
Close

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής

 Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας

Γλώσσα Συγγραφής

Αγορίτσας Χρήστος

cagoritsas@uth.gr

Τεχνολογία Block chain - Smart Contracts και Αλγόριθμοι συναίνεσης και πως επηρεάζουν στη λήψη αποφάσεων.

1.Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κρητικός Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

Ελληνική

Photo%20A

Βλαχούλης Αριστείδης

vlachoul@uth.gr

Βιογραφικό

Χρήση επιχειρηματικής αναλυτικής για τη βελτιστοποίηση παραγωγικών μεθόδων και χρήσης ανθρωπίνων πόρων, σε κλίμακα βιομηχανίας, βασισμένο σε Ελληνικές Βιομηχανίες.

 

1.Τσέλιος Δημήτρης, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Καζαντζή Βασιλική, Καθηγήτρια 

3.Σάββας Ηλίας, καθηγητής

Ελληνική

Βυτερούλη Μαρία

mvyterouli@uth.gr

Exploring the relationship between Human Resource Management and Organizational Performance via the principles of Adult Education in the local Public Employment Services of the Greek Manpower Employment Organization: The Individual-Enhancement Model.

1.Μπελιάς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής

3.Τσιγγίλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Αγγλική

Δερβένης Χαράλαμπος 

dervenisch@uth.gr

Βιογραφικό

Ανάπτυξη μοντέλου ικανοτήτων προσωπικού με σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής

3.Ιατρέλλης Όμηρος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Δουδούκα Καλλιόπη

kadoudouka@uth.gr

Η επίδραση της φυσικής (σωματικής) και ψυχικής ανθεκτικότητας στη  διαχείριση του έργου των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Μια ολιστική προσέγγιση.

1.Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Σερδάρης Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Σαχινίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Ελληνική

Ζιώζιας Χρήστος

cziozias@uth.gr

Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών σε έξυπνες, ανθεκτικές πόλεις.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Συρακούλης Κλεάνθης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Καλογήρου Χριστίνα

ckalogirou@uth.gr

Διασυνοριακός τουρισμός και η σημασία του για την Ελλάδα.

1.Βελισσαρίου Ευστάθιος: Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Πολύζος Σεραφείμ: Καθηγητής

3.Δήμου Ειρήνη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ελληνική

Καραδήμος Παναγιώτης

pkaradimos@uth.gr

Μοντέλα πρόβλεψης οικονομοτεχνικών μεγεθών έργων. Στοιχεία από την Ελληνική πραγματικότητα.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Καζαντζή Βασιλική, Καθηγήτρια

3.Τσέλιος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Κελεπούρης Στέφανος

skelepouris@uth.gr

Η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και η διαμόρφωση του στρατηγικού τους πλαισίου.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Θεοδοσίου Γεώργιος, Καθηγητής

3.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Κοκκάλας Χρήστος

ckokkalas@uth.gr

Στρατηγική διοίκηση μέσω καινοτομίας και ευφυής αστική διακυβέρνηση.

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Καζαντζή Βασιλική, Καθηγήτρια

Ελληνική

Κοτούμπας Γεώργιος-Χρήστος

gkotoumpas@uth.gr

   

Κουτλουμπάση Αναστασία

akoutloumpasi@uth.gr

Εταιρική Διακυβέρνηση και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Νεραντζίδης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Μαστορογιάννη Μαρία

mmastorog@uth.gr

Η θέση της εργαζόμενης γυναίκας στην ελληνική δημόσια διοίκηση όταν πρόκειται για θέσεις ευθύνης.

1.Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής

3.Κέφης Βασίλειος, Καθηγητής

Ελληνική

Μπεκίρη Ευανθία

ebekiri@uth.gr

Η χρησιμότητα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στο δίκαιο των επιχειρήσεων, ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

1.Παπαδημόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Βελέντζας Ιωάννης, Καθηγητής

3.Καλλιόπη Καλαμπούκα-Γιαννοπούλου, Καθηγήτρια

Ελληνική

Μπότη Ευαγγελή

eboti@uth.gr

Βιογραφικό

Καινοτόμες πτυχές των ευέλικτων μεθόδων στην εκπαίδευση.

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Συρακούλης Κλεάνθης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Δαμασιώτης Βύρων, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

nikoloaou

Νικολάου Ιωάννης

ionikolaou@uth.gr

Βιογραφικό

Οικονομικές και Κοινωνικές επιπτώσεις τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού

1.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής

3.Τσέλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Νταλάκος Άγγελος

antalakos@uth.gr

Βιογραφικό

Ηγεσία, Οργανωσιακή Κουλτούρα, Επικοινωνία και Δυναμική Ομάδων σε Εργαζομένους Ξενοδοχειακών Μονάδων.

1.Μπελιάς Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής

3.Τσιγγίλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Ντανοβασίλης Ευάγγελος

entanovasilis@uth.gr

Στρατηγική επιχειρήσεων. Ανάπτυξη μοντέλου για τη μέτρηση της επιτυχίας της Στρατηγικής.

1.Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Σαχινίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής

3.Γιανναράκης Γρηγόριος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

poulios%20phd_1000

Θωμάς Πούλιος

thomaspoulios@uth.gr

Βιογραφικό

Μοντελοποίηση ενός αποτελεσματικού συνδυασμού των καναλιών διανομής - πώλησης στα ξενοδοχεία.

1.Βελισσαρίου Ευστάθιος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κάκκος Νικόλαος, ΑναπληρωτήςΚαθηγητής

3.Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Προκοπίου Στέλλα

stprokopiou@uth.gr

   

Σκλάβος Γεώργιος

gesklavos@uth.gr

Πράσινη επιχειρηματικότητα και ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων βιομηχανιών τροφίμων. Η Ελληνική πραγματικότητα σε περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας.

1.Θεοδοσίου Γεώργιος, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Μαρί-Νοέλ-Ανριέτ-Αντρέ Ντυκέν, Καθηγήτρια

3.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

Σταματιάδης Ευάγγελος

estamatiadis@uth.gr

Σύνθεση μαθησιακών αντικειμένων από ετερογενείς πηγές με βάση τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του μαθητευόμενου.

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Ανθόπουλος Λεωνίδας, Καθηγητής

3.Ιατρέλλης Όμηρος, Επίκουρος Καθηγητής

Ελληνική

Ταματέας Βασίλειος

vtamateas@uth.gr

Μερική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου τομέα μέσω της εφαρμογής του ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών και λειτουργιών : η περίπτωση των 13 περιφερειών της Ελλάδας

1.Λάμπρος Σδρόλιας, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Δημήτριος Τσιώτας , Επίκουρος Καθηγητής

3.Γρηγόριος Γιανναράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ελληνική

 

Τρέλλης Ιωάννης

itrellis@uth.gr

Βιογραφικό

Η μεθοδολογία τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών και τα προβλήματα τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στην πράξη. Η Ελληνική πραγματικότητα.

 

1.Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Αναπληρωτής Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Κουτούπης Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Φάσσας Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Ελληνική

Χαΐδα Ιουλία

ichaida@uth.gr

   

Χατζοπούλου Ιωάννα

ioanchat11@uth.gr

Βιογραφικό

 Ανάπτυξη της συμμετοχικότητας  των πολιτών στη διακυβέρνηση των έξυπνων πόλεων αξιοποιώντας καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες

1.Φιτσιλής Παναγιώτης, Καθηγητής (επιβλέπων)

2.Συρακούλης Κλεάνθης, Αναπληρωτής Καθηγητής

3.Τσούτσα Παρασκευή,Επίκουρη Καθηγήτρια

Ελληνική