Αναζήτηση
Filters
Close

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων αποφάσισε:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Α. Την αναστολή διδασκαλίας των μαθήματων επιλογής «ΜΚ05-Ψηφιακό Μάρκετινγκ» και «ΛΧ08-Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» κατά τη διάρκεια του Α.Ε. 2022-23, λόγω έλλειψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Β. Τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής «ΜΚ08-Διοίκηση Επωνυμίας (Branding)» στο Z΄ εξάμηνο σπουδών του Α.Ε. 2022-23.

Γ. Τη διδασκαλία του μαθήματος επιλογής «ΠΛ05-Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων» στο Η΄ εξάμηνο σπουδών του Α.Ε. 2022-23.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Επιπρόσθετα, το μάθημα «(ΔΚ02) Εμπορικό Δίκαιο», σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο Α.Ε. 2022-23