Αναζήτηση
Filters
Close

ΠΡOΣKΛHΣH EKΔHΛΩΣHΣ ENΔIAΦEPONTOΣ

Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 13-1-2022 έως και 27-1-2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Γραμματείας Διοίκησης Επιχειρήσεων: g-de@uth.gr.

9ΝΙ5469Β7Ξ-ΛΝΠ..Προκήρυξη Ε.Ε.pdf

ΑΙΤΗΣΗ_PD_407_2022.docx