Search
Filters
Close

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων-MBA_ΑΕ 2022-23

Thursday, May 26, 2022

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ» (Master in Business Administration) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης Ιδρυμάτων  Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ ορίζεται και για τις δύο ειδικεύσεις κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) άτομα πλήρους φοίτησης κατ' έτος.

Η Επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών συνεκτιμά το γενικό βαθμό πτυχίου, την αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τη βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, τη συναφή με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία, την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, τη συνέντευξη και τα λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ,  γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ).

Όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση – υποτροφίες» του Ν. 4485/2017, από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης το 30% των φοιτητών με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το Α.Ε. 2022-2023 καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.gle/sz3XjX41x581JSkY7 που θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

         Αντίγραφο πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου ή TEI. Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη η ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω θα πρέπει να προσκομίσουν αναλυτική βαθμολογία όπου θα προκύπτει και ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων των οποίων εκκρεμεί η βαθμολογία.

  1. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  2. Προϋπηρεσία και Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αναγνωρισμένα διπλώματα ή πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας
  5. Μια (1) φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας
  6. Δύο (2) συστατικές επιστολές


Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην εξής διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γαιόπολις

Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

τηλ: 2410684708

e-mail: secr.mba@uth.gr

 

H υποβολή αιτήσεων γίνεται σε δύο περιόδους. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων της πρώτης περιόδου είναι η εξής: 1η Ιουνίου 2022 έως την 15η Ιουλίου 2022.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2022.

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://ba.uth.gr/master-in-business-administration-mba

 

 

Λάρισα, 24 Μαϊου2022,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Ανθόπουλος Λεωνίδας

Καθηγητής