Αναζήτηση
Filters
Close

Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης

(ευέλικτες μέθοδοι διοίκησης, ευέλικτη διαχείριση έργων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων, χαρτοφυλακίων και προγραμμάτων

(Γενικά θέματα διοίκησης, κύκλος ζωής του έργου και του προγράμματος, εύρος του έργου, διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος και οικονομικά, ποιότητα, κίνδυνοι στα έργα), διοίκηση της συντήρησης του έργου)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

Εταιρική Στρατηγική και Ευελιξία

(Στρατηγική και οργανισμός, στρατηγική έργων, διοίκηση-διεργασίες, πρότυπα και πλαίσια, εμπλεκόμενοι και συμφέροντα, έργα και προγράμματα/χαρτοφυλάκια, προετοιμασία του οργανισμού για αλλαγές)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

Δεξιότητες και εκπαίδευση στην ευελιξία

(Επικοινωνία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση γνώσης, διενέξεις και κρίσεις, διαπραγματεύσεις, DevOps τεχνικές μάθησης)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Δυναμική των Ομάδων και Ηγεσία

(Οργανωσιακή συμπεριφορά, κουλτούρα, διοίκηση ομάδων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

Σύγχρονες και ποσοτικές μέθοδοι

(σύγχρονα συστήματα διοίκησης, επιχειρησιακή έρευνα, λήψη αποφάσεων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

Οικονομική των επιχειρήσεων 

(χρηματοοικονομική διοίκηση, κοστολόγηση έργων, επιχειρηματικός κίνδυνος)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας 

(Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

7,5

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

90