Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση

Πρόεδρος: Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κλεάνθης Συρακούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής


Μέλη Συνέλευσης Τμήματος

1. Μέλη ΔΕΠ:

Λεωνίδας Ανθόπουλος, Καθηγητής

Ευστάθιος Βελισσαρίου, Καθηγητής

Γεώργιος Θεοδοσίου, Καθηγητής

Βασιλική Καζαντζή, Καθηγήτρια

Στυλιανός Κουκούμιαλος, Καθηγητής

Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης, Καθηγητής

Νικόλαος Μπλάνας, Καθηγητής

Ιωάννης Παπαδημόπουλος, Καθηγητής

Λάμπρος Σδρόλιας, Καθηγητής

Παναγιώτης Φιτσιλής, Καθηγητής

Νικόλαος Κάκκος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κλεάνθης Συρακούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτριος Τσέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτρης Μπελιάς, Επίκουρος Καθηγητής

2. Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ:

Θωμάς Πούλιος

3. Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ:

Παντελής Γεωργίου

4. Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:

Δεν έχει οριστεί

5. Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών:

Δεν έχει οριστεί